MEZILIDSKÉ VZTAHY představují zdroj většiny radostí i bolestí v lidském životě.


Jsou oblastí společenských vztahů, v níž je preferován vztah člověka k člověku, na rozdíl od vztahů společenských. Interpersonální vztah je mezičlánek od jedince ke společnosti. V průběhu socializace každý jedinec vstupuje do řady sociálních vztahů.Vztahy v každé společnosti, v každém seskupení lidí, v každé sociální organizaci můžeme dělit na:

Formální vztahy - jsou vymezené určitými neosobními pravidly. Přístup člověka k člověku je veden vnějšími skutečnostmi, jako je jeho moc, autorita nebo sociální pozice. Základem formálních vztahů je obvykle symbolická vzdálenost mezi lidmi, vnější úcta, v rovině jazykové vykání a pouze určitá konverzační témata. Člověk, který toto nerespektuje, bývá druhými považován za neslušného.

Neformální vztahy - mohou být vřelé, emocionálně podložené vztahy, neřízené vnějšími pravidly, ale naopak vedené osobním zájmem. Neformální vztah obvykle znamená symbolickou blízkost, společně sdílenou intimitu, v rovině konverzační tykání a celou paletu témat, která mohou být předmětem rozhovoru. Základem neformálních vztahů je i osobní pomoc jednoho člověka druhému.Dobrým vztahem je vztah rovných, kde každá strana má stejná práva a povinnosti. Je založen na komunikaci , je podstatné porozumět názoru druhého.Druhy vztahů mezi jednotlivci ve skupině

· milenecké

· rodičovské

· terapeutické

· úřednické atd.
SLOVNÍK CIZÍCH SLOV


zpět na hlavní stranu