PSYCHOLOGIE MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ


Při poznávání osobnosti člověka je třeba se zabývat i mezilidskými vztahy, v nichž osobnost žije.

MEZILIDSKÉ (interpersonální) VZTAHY

SOCIÁLNÍ INTERAKCE

SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE

SOCIÁLNÍ POZNÁVÁNÍ