K SOCIÁLNÍ INTERAKCI dochází všude kolem nás.Zahrnuje poznávání druhých lidí a sebe sama v síti sociálních vztahů, komunikaci mezi členy lidské společnosti, vzájemné působení prostřednictvím vykonávaných činností. Interakce znamená jakékoli reagování lidí na sebe navzájem. Probíhá při veškerých kontaktech s jinými lidmi. Interakce se navzájem prostupuje s komunikací, přesněji řečeno jakékoli reagování jednoho člověka na druhého obsahuje téměř vždy alespoň minimální míru informování.


Existují různé druhy sociálních interakcí. Z hlediska subjektů vstupujících do interakce se rozlišují tyto druhy:

1. interakce jedinec x jedinec (tzv. dyadická)

2. interakce jedinec x malá skupina

3. interakce malá skupina x malá skupinaPříklady sociální interakce

· vyměníte s někým jen pár slov na ulici

· bavíte se s přáteli na večírku

· jste právě u doktora na ošetření při velmi důležitém rozhovoru o vašem zdraví apod.

· nepřímo, zprostředkovaně - pomocí korespondence, počítače

· pomocí mobilního nebo pevného telefonuSoučást interakce

neverbální komunikace -výměna informací pomocí výrazu tváře, gest nebo pohybů těla. Naše gesta, postoje a výrazy tváře samozřejmě podporují to, co říkáme a ve většině případech je nedokážeme ovlivňovat svoji vůlí, ale jsou používány nevědomě.

verbální komunikace - hovor nebo konverzace. Hovor je klíčovou složkou všech sfér života.Rozdělení osobního prostoru při komunikaci

· intimní (do půl metru)

· osobní (od půl metru do 120 centimetrů)

· společenská (od 120 centimetrů do 3,5 metru)

· veřejná (nad 3,5 metru)Druhy sociální interakce

· přímá a nepřímá

· záměrná a nezáměrná

· osobní i anonymníTypy sociálních interakcí

· kooperace (spoluprací mezi účastníky)

· sociální konflikt (nedošlo ke skupinovému ztotožnění)SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

zpět na hlavní stranu